Project New Horizon Community School Kalagala (Oeganda)

In 2018 is de Stichting Run for Rio op zoek gegaan naar mogelijkheden om in Oeganda hulp te bieden aan kansarme kinderen die bij gebrek aan onderdak en onderwijs geen perspectief op een toekomst met werk en inkomen.

Stichting Run for Rio ziet scholing als sleutel naar een gelijkwaardigere wereld die minderbedeelde kinderen uitzicht biedt op een beter bestaan. Sinds de oprichting in 1989 heeft Stichting Run for Rio veel van deze kinderen kunnen helpen met het bouwen en oprichten van scholen in Zuid-Amerika, Azië en Afrika.

De opgebouwde contacten brachten Stichting Run for Rio in 2018 in contact met Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda. NACMU (de Nacmu website) is een in 1999 opgerichte kerkelijke organisatie in Oeganda geleid door een Nederlands echtpaar. De bakermat van NACMU ligt in Mukono (nabij de hoofdstad Kampala), waar het Nederlands echtpaar zich ontfermde over het lot van weeskinderen. In de loop der tijd stichtten zij hier een gezondheidskliniek en verrezen er dankzij onverdroten inspanning scholen voor basis-, voortgezet en vakgericht onderwijs. Verwaarloosde, verstoten en mishandelde (wees)kinderen worden in Mukono liefdevol opgevangen. Zij kunnen hier terecht voor onderdak, verzorging en een onderwijsprogramma dat hen voorbereidt op een volwaardig en zelfstandig bestaan.

In 2019 nam NACMU het besluit om in Kalagala (district Kayunga) een school voor primair onderwijs te bouwen. De realisatie van het totale project omvat een schoolgebouw bestaande uit negen leslokalen, sanitaire voorzieningen, bijgebouwen ten behoeve van de leerkrachten, een waterbron en een gezondheidskliniek. In het Kayunga district, gelegen aan de oevers van de Nijl, is de bevolking van oudsher afhankelijk van inkomsten uit de visserij. De economische ontwikkeling van het gebied stagneert terwijl de lokale gemeenschap groeit. Naast armoede ziet NACMU de afgelopen jaren een toenemend aantal kinderen uit het Kayunga district die opvang behoeven vanwege verwaarlozing, seksueel misbruik, verstoting en kinderarbeid. Net als in Mukono moet scholing in de toekomst de basis gaan leggen voor duurzame werkgelegenheid, welvaart en welzijn. De doelstellingen van Stichting Run for Rio en NACMU bleken uitstekend op elkaar aan te sluiten, hetgeen reden vormde om in 2019 de handen ineen te slaan bij de bouw van een school voor primair onderwijs. Een school die de toepasselijke naam New Horizon Community school heeft gekregen. Stichting Run for Rio is gevraagd de financiering van de New Horizon Community School voor haar rekening te nemen. De totale begroting omvat een bedrag van € 254.292. Omdat Stichting Run for Rio niet over voldoende financiële middelen beschikte om de nieuwbouw in één keer te realiseren is gekozen voor een gefaseerde aanpak. De bouw van de school is uitgesmeerd over drie fasen.

Fase 1 De eerste fase van de nieuwbouw is in 2019 van start gegaan met drie leslokalen, een toiletgebouw en een waterput die in 2020 zijn opgeleverd. De kosten waren geraamd op € 100.000. Vanwege besparingen op ingekochte grondstoffen en een beperktere inzet van betaalde arbeidskrachten bleven de uitgaven uiteindelijk beperkt tot een bedrag van € 57.539.

Fase 2 In 2021 kon de bouw worden voorgezet met een uitbreiding van vier leslokalen die in mei 2022 in gebruik zijn genomen. Voor deze tweede fase van de nieuwbouw was een bedrag van € 80.000 begroot. Ook nu konden besparingen worden gerealiseerd, ditmaal op de uitvoering van de dakconstructie. Hierdoor bleven de kosten met een bedrag van € 52.510 ruim binnen budget.

Fase 3 Bij beschikbaarheid van de vereiste financiële middelen is het voornemen om begin 2023 met de laatste fase van de nieuwbouw aan te vangen. Het laatste bouwdeel omvat een uitbreiding van vier leslokalen, waarvan er twee een multifunctioneel karakter krijgen. Beide leslokalen zullen primair in gebruik zijn als respectievelijk bibliotheek en computerlokaal. Voor het resterende deel van de New Horizon Community School is een bedrag van 74,292 begroot. Stichting Run for Rio wil NACMU ook ditmaal ondersteunen zodat de New Horizon Community School in 2024 volledig gereed is. Het streven is om de helft van de bouwsom uit eigen middelen te financieren en het resterende bedrag bij externe geldschieters op te halen.

Waar staan wij voor?

Hulp aan kinderen

Ondersteuning van projecten voor kansarme/straatkinderen waar ook ter wereld

Samen

Door samenwerking bereiken we meer

Acties

Onze inzet reikt verder

Helpen?

Wilt U ons helpen? Neem dan contact met ons op

Project-overzicht

Brazilië

1989

Opvanghuis voor dakloze jongeren in Rio de Janeiro

Brazilië

1990 - 1992

Educatief woon- en leefcentrum in Belo Horizonte

Brazilië

1996

Aankoop en verbouwing opvanghuis in Venda Nova, Belo Horizonte

Brazilië

1998

Aanschaf machines tbv opleidingscentrum en lasfabriek in Belo Horinzonte (ondersteuning van het project werkvoorziening en scholing voor beroep)

Brazilië

2001

Bouw van diverse jeugdvoorzieningen in Belo Horizonte (onder andere een woonvoorziening voor begeleid kamer wonen en de inrichting van een sportveld)

Brazilië

2002

Bouw en inrichting van een woon-, gemeenschaps- en studieruimte in Belo Horizonte

Ethiopië

2003

Bouw van een multi-functioneel jongerencentrum in Addis Abeba, Ethiopië

Papoea Nieuw Guinea

2004

Bouw onderkomen voor de staf bij twee kinderhuizen in Papoea Nieuw-Guinea, Indonesië

Papoea Nieuw Guinea

2005

Bouw kindertehuis in Sentani West Papoea, Nieuw-Guinea, Indonesië

Ethiopië

2006

Bouw van 10 ACCESS-schooltjes in Ethiopië

Ethiopië

2007-2008

Bouw van 5 ACCESS-schooltjes inclusief volledige inrichting in Ethiopië

Kenia

2009-2010

Ondersteuning straatkindernproject van stichting KUAP Pandipieri in Kisumu, Kenia

Tanzania

2010-2014

Scholenproject Dinka Kids, Arusha, Tanzania

Kenia

2015-2017

Stichting Macheao, scholenproject Thika, Kenia

Uganda

Ondersteuning Victory Primary School (2017) en nieuwbouw New Horizon Community School (2019 - heden)

Scholenproject Oeganda