Poldercross '23
De foto's van de achtste poldercross in Wassenaar zijn hier te downloaden (met dank aan Mirjam Franken!)

FOTOOS POLDERCROSS voor de JEUGD.

FOTOOS POLDERCROSS voor VOLWASSENEN.

DOE OOK MEE en STEUN ONS SCHOLENPROJECT in Oeganda.
Stort uw bijdrage op NL21INGB0000193157 of op NL57RABO0368010724 t.n.v. Run for Rio

Doorlopende acties

Hardlopen

Leo Bellekom

te bereiken via 06 - 43265500

Fietsen

Jos Martens

te bereiken via 070 - 8885460

Kaarten

Trudy Efdee

te bereiken via 06 83627269