Doneren

Doneren helpt!

Run for Rio is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Onze projecten kunt u financieel steunen. U kunt bijdragen door uw gift, donatie, nalatenschap of schenking over te maken op rekening ING-Bank NL21INGB0000193157 of op RABO-Bank NL57RABO0368010724 beiden ten name van Stichting Run for Rio, Wassenaar. Tenzij anders aangegeven ondersteunt u met uw bijdrage het actuele project van Run for Rio. Heeft u een specifieke bestemming voor ogen, geef dat dan in uw omschrijving bij uw gift aan. Over de mogelijkheden en de fiscale aspecten bij doneren, giften en schenkingen kunt u contact opnemen met onze penningmeester.

DOE OOK MEE EN GEEF KANSARME KINDEREN EEN KANS!


Telefoonummer: 
070 517 62 36
E-mail: info@runforrio.com