Home

Run For Rio

Beste mensen,

Mijn naam is Wouter Goes. Ik ben gescheiden en vader van een dochter en een zoon.
Ik ben in het najaar van 2017 tot het bestuur van Run for Rio toegetreden. Eerder dat jaar ben ik gaan hardlopen met de hardloopgroep van Run for Rio. Hardlopen in groepsverband was een compleet nieuwe ervaring voor mij en heeft mijn sportieve leven zoveel rijker gemaakt. Tijdens het hardlopen raakte ik in gesprek over de projecten waarvoor Run for Rio zich inzet.
Ik ben eerder actief geweest als lid van een schoolbestuur in het primair onderwijs. Ik ben erg begaan met de beschikbaarheid van toegankelijk en goed onderwijs. In onze Westerse samenleving kunnen wij ieder kind passend onderwijs bieden. Een droom voor veel kansarme (dakloze) kinderen in ontwikkelingslanden waar Run for Rio met projecten een bijdrage levert aan verbetering van hun kansen tot volwaardig deelnemer aan de maatschappij. Ik wil hier graag mijn steentje aan bijdragen. Ik vind het een mooie en concrete doelstelling om geld in te zamelen voor de totstandkoming van nieuwbouwprojecten ten behoeve van onderwijs aan straatkinderen in de armste delen van de wereld. Voor mij is onderwijs de sleutel naar een betere toekomst en een duurzame investering in verbetering van persoonlijke leefomstandigheden.


Run for Rio - (C) Copyright

 • Wouter Goes
  (bestuurslid)
 • Leo Bellekom
  (voorzitter)
 • John Schrader
  (secretaris)
 • Leo van der Kooij
  (penningmeester)
 • Marius Noordover
  (bestuurslid)
 • Ton Beugelsdijk
  (bestuurslid)
 • Trudy Efdee
  (bestuurslid)