Home

Victory Primary School Project

Ik ben Veronica Adeo Docus, een meisje van 10 jaar. Ik zit in Primary 4, in Nederland is dit groep 6. Wat ik heel leuk vind om te doen is koken. Mijn beste vriendin is Ssaoli, mijn favoriete kleur is rood en mijn lievelingsdier is een koe. Later wil ik juf worden.

(c) Run for Rio
  Wilt u dit project ondersteunen? Neem contact op met Anita en/of Laura

  • Contact:

  Neem voor meer informatie
  contact op met:
  Anita Bellekom
  tel.nr.06-57710456


  Neem voor meer informatie
  contact op met:
  Laura Hermans
  tel.nr.06-23007875