Home

Victory Primary School Project

Ik ben Emanuel Achilla, een jongen van 7 jaar. Ik zit in Primary 2, in Nederland is dit groep 4. Het leukste op school vind ik Engels en lezen. Mijn beste vriendin is Judith, mijn favoriete kleur is rood en mijn lievelingsdier is een kat. Later wil ik dokter worden.

(c) Run for Rio
  Wilt u dit project ondersteunen? Neem contact op met Anita en/of Laura

  • Contact:

  Neem voor meer informatie
  contact op met:
  Anita Bellekom
  tel.nr.06-57710456


  Neem voor meer informatie
  contact op met:
  Laura Hermans
  tel.nr.06-23007875