Home

Victory Primary School Project

Ik ben Betty Nakalema, een meisje van 12 jaar. Ik zit in Primary 7, in Nederland is dit groep 9. Het leukste op school vind ik rekenen, wat ik ook heel leuk vind is zingen! Mijn beste vriendin is Adoch, mijn favoriete kleur is rood en mijn lievelingsdier zijn konijnen. Later wil ik dokter worden.Samen met de kinderen heb ik (Anita) het gehad over dromen, ieder kind heeft dromen. Voor heel veel van deze kansarme kinderen is het moeilijk om hierover na te denken, zij kijken eigenlijk niet verder dan morgen. Waar mag ik van dromen? Betty wil heel graag dokter worden en hoopt dat ze later genoeg geld zal hebben om de studie te gaan volgen.

Ook hebben we het erover gehad wat Victory ze geeft of wat ze leuk vinden op school. Betty vindt dat Victory heel goed onderwijs heeft en dit ook weet over te brengen naar de kinderen.

December 2018

(c) Run for Rio
  Wilt u dit project ondersteunen? Neem contact op met Anita en/of Laura

  • Contact:

  Neem voor meer informatie
  contact op met:
  Anita Bellekom
  tel.nr.06-57710456


  Neem voor meer informatie
  contact op met:
  Laura Hermans
  tel.nr.06-23007875