Home

Run For Rio

Aanleiding tot oprichting van de stichting Run for Rio lag in de vraag aan een van de huidige bestuurders om aan de marathon van New York deel te nemen. Nog een aantal mensen sluiten zich bij dit initiatief aan. Na een toezegging, maar nog voor de oprichting van Run for Rio is het idee ontstaan om met de marathondeelname geld in te zamelen voor een goed doel. Dat goede doel werd een straatkinderenproject in Rio de Janeiro. Zo ontstond de naam Run for Rio. Stichting Run for Rio is formeel opgericht op 17 februari 1989.

Na deze eerste succesvolle (er werd ruim fl. 25.000,00 bijeengelopen!) actie volgden nog vele projecten. Aanvankelijk vooral in Brazilie. Vanaf 2003 heeft Run for Rio haar blik op de wereld verruimd en worden ook projecten elders in de wereld ondersteund. Doel van Run for Rio is projecten te ondersteunen die zich richten op kansarme kinderen (veelal straatkinderen) om zo een bijdrage te leveren aan de rechten van het kind: op weg naar een menswaardig bestaan als volwaardig deelnemer aan de maatschappij.

Run for Rio heeft door de jaren heen een ruim donateursbestand opgebouwd bestaande uit zowel particulieren als bedrijven. Deze achterban wordt driemaal per jaar via een nieuwsbrief ge-informeerd over de projecten en activiteiten van Run for Rio. Als u ons ook wilt steunen, raadpleeg dan de pagina 'Contact'. De samenwerking met de gemeente, landelijke overheid en andere fondswervende instanties (bijvoorbeeld Wilde Ganzen en Oxfam Novib)is uitstekend. Op de pagina 'Projecten' vind u een overzicht van projecten die in samenwerking met de gemeente Wassenaar en andere partijen tot stand zijn gekomen. Via het menu kunt u meer lezen over Run for Rio, de activiteiten en de projecten.

Voor informatie kunt u via de knop 'Contact' meer te weten komen over hoe u ons kunt bereiken.

Run for Rio - (C) Copyright

  EVEN VOORSTELLEN:

 • Leo Bellekom
  (voorzitter)
 • John Schrader
  (secretaris)
 • Leo van der Kooij
  (penningmeester)
 • Marius Noordover
  (bestuurslid)
 • Ton Beugelsdijk
  (bestuurslid)
 • Trudy Efdee
  (bestuurslid)
 • Wouter Goes
  (bestuurslid)