Home

Run For Rio

Informatie over het Oeganda school project, leest u onder PROJECTEN

Run for Rio richt haar activiteiten op het verwerven van fondsen ten behoeve van projecten voor de kansarme jeugd, straatkinderen en dakloze kinderen. Oorspronkelijk deed Run for Rio dit door deelname aan hardloopactiviteiten, cq. het lopen van marathons waarmee door sponsoring geld voor de projecten werd ingezameld. Later heeft Run for Rio haar activiteiten uitgebreid.

Kenmerkend voor Run for Rio is de wijze waarop zij middels voorlichting het bewustzijn over de problematiek van kansarme jongeren wil overdragen. Dit doet Run for Rio door het houden van voorlichtingsbijeenkomsten voor zowel jeugd en volwassenen.

Stichting Run for Rio heeft als doel: het geven van voorlichting en het inzamelen van geld voor de verwerving en het onderhoud van onderkomens en het treffen van andere voorzieningen voor dakloze jeugd in ontwikkelingslanden.


Via het menu kunt u meer lezen over Run for Rio, de activiteiten en de projecten. Voor informatie kunt u via de knop Contact meer te weten komen over hoe u ons kunt bereiken.

Run for Rio is een zogenaamde ANBI-organisatie. Om aan de vereisten van deze status te voldoen, publiceert Stichting Run for Rio rechts op deze pagina haar stichtingsgegevens.

(c) Run for Rio

Laatste NIEUWSBRIEF
Sociaal jaarverslag
     2018            2017            2016
Uittreksel KvK
Baten-/Lastenrekening

     2018           2017           2016